Padėsi kitam-padėsi sau

Edukacinis-kultūrinis
centras "Metidė"

Padėsi kitam-padėsi sau

Paslaugos

Įmonė dirba nuo 2005 metų įvykdyta daugiau nei 50 socialinių, švietimo, kultūros projektų.

Suorganizuota daugiau nei 200 mokymų: socialinių paslaugų, vadybos, kompiuterinio raštingumo mokymų. Suorganizuota virš 20 kultūros paveldo išsaugojimo renginių, parodų.

Padėsi kitam-padėsi sau

Projektai

DSC_0487

2018-2021 metais įvykdytas 54+ projektas “Pagyvenusių žmonių užimtumas ir socialinė sanglauda” finansuotas iš Europos socialinio fondo.

DSC_0500

2021 metais įvykdytas socialinės atskirties šeimoms projektas “Pagalba integruojantis į darbo rinką” finansuotas Klaipėdos miesto savivaldybės.

2022 metais Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“ vykdo socialinės atskirties projektą „Pagalba integruojantis į darbo rinką II“. Projekto tikslai: Suteikti pagalbą socialinės rizikos žmonėms ir pabėgėliams iš karo zonos Ukrainoje integruojantis į darbo rinką (asmens poreikių nustatymas, bendrųjų gebėjimų mokymai, darbo vietų įkūrimas, mentoriaus ir atvejo vadybininko konsultacijos).Projekte dalyvaus 20 asmenų.  2022. 06-11 mėn. vyks mentoriaus ir įdarbinimo specialisto konsultacijos po 2 val/asm mėnesyje. 2022.07-09 mėnesiais vyks bendrųjų gebėjimų mokymai: kultūros vadyba, asmens poreikių nustatymas ir transakcinė analizė, pirmos pagalbos. Mokymų trukmė 24 val., bus išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai. Projekto metu bus sukurtos 4 darbo vietos 6 mėnesiams.

Projektą finansuoja Klaipėdos savivaldybės administracija pagal Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektų konkursą.

2022 metais Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“  vykdo „Šeimos gerovės stiprinimas“ projektą finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės ir Darbo Apsaugos Ministerijos . Projektas skirtas įvairaus amžiaus ir šeimyninės padėties asmenims, kurie turi psichologinių-dvasinių sunkumų. Bus suteikiamos socialinio darbuotojo individualios konsultacijos, padedant spręsti įvairias asmenims ar šeiminiais ryšiais susijusiai asmenų grupei rūpimus klausimus: nesutarimai šeimoje, skyrybos, įvairios priklausomybės, netektys, sunkumai susiję su vaikų auklėjimu, egzistencinių klausimų sprendimas, savižudiškos mintys, ypatingą dėmesį skiriant šalinti neigiamus pandemijos padarinius, kurie įtakoja blogesnę psichologinę savijautą. Taip pat konsultacijų metu bus įvertinami asmenų poreikiai, įvertinami vidiniai resursai problemoms išspręsti, kompleksiškai įvertinant kiek gali padėti turimas artimųjų ratas, bendruomenė. Taip pat bus suorganizuotos savipagalbos grupės asmenims, kurie kreipsis dėl individualių konsultacijų.

2022 metais vykdomas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamamas projektas Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID) (08.3.1-ESFA-V-419-01-0001)

Prėojekto tikslinė grupė: 20 ukrainiečių pabėgėlių iš karo zonos Ukrainoje.

Pagrindinė projekto idėja – per kūrybines veiklas mažinti streso ir baimės lygį, ir padėti žmonėms adaptuotis Lietuvoje, atrasti čia savo antrus namus, beis susirasti darbą.

Šiuo metu žmonėms iš karo zonos Ukrainoje yra aktualu susirasti darbą Lietuvoje ir įsigyti naujus įgūdžius. Daugelį žmonių motyvuoja iššūkiai, su kuriais susiduriama tiek darbo aplinkoje, tiek asmeniniame gyvenime. Tačiau kai spaudimas patenkinti asmeninius ar aplinkos poreikius tampa per didelis ir užsitęsęs, palyginti su suvoktu gebėjimu patenkinti tuos poreikius, gali kilti stresas. Projekto tikslinė grupė yra susidūrusi ne tik su gyvenimo, bet ir socialinėmis ir darbo problemomis, bei emociniu stresu. Projekto dalyviai turės galimybę įsgyti naujų bendrųjų gebėjimų žinių, įsidarbinimui padės nedarbo atvejo vadybininkas,  meno edukatorius   bei konsultantas. Planuojame, kad pasibaigus projekto veikloms įsidarbins 50% dalyvių.

Padėsi kitam-padėsi sau

Veiklos

  1. Kultūrinė veikla. Kultūros paveldo renginių organizavimas, išsaugojimo propagavimas ir sklaida. Meninių užsiėmimų organizavimas.
  2. Švietimo veikla. Mokymų organizavimas: kultūros vadyba, meno edukacija, kompiuterinis raštingumas, organizacijų menendžmentas ir kt.
  3. Socialinės veiklos. Darbas su socialinės rizikos žmonėmis ir šeimomis. Dėvėtų rūbų dalijimas, renginių ir mokymų organizavimas.
  4. Šeimos konsultanto/mentoriaus paslaugos.
  5. Pvežėjimo paslaugos.
  6. Socialinė ir kita pagalba pabėgėliams iš karo zonos Ukrainoje.

Padėsi kitam-padėsi sau

Renginiai

Informacija

2022 року культурно-едукаційний центр „Метідє” проводить проект,соціального напрямку „Допомога інтеграції на біржі праці”. Проект предзначається :Надання допомоги людям соціального риску,та біженцям з військової зони України,інтеграція на біржі праці(бажання людини,її здібності,створення трудових місць,консультації спеціаліста та наставника. В проекті приймають участь 20 чоловік. 2022.06.11 буде консультація по працевлаштуванню,2 години кожному. 2022.07.09 консультація:культурні здібності людини,їх виявлення та аналіз,надання першої медичної допомоги. Курси розраховані на 24 години,по закінченню будуть видаватися сертифікати. Під час проекту будуть створенні 4 робочих місць,на 6 місяців. Інформація по телефону:865916365.

Nuo 2022 metų vasario mėnesio atnaujintas bendradarbiavimas su l/p fondu „Maisto bankas”.

2022.03.25-26 dienomis dalyvauta pavasarinėje  l/p fondo „Maisto bankas” akcijoje ir surinkta 701 vienetas produktų, kurie bus išdalinti socialiai remtinėms žmonėms ( ir 6 šeimoms iš karo zonos Ukrainoje).

IMG_20220326_164402_HDR

Kvietimai

2022 metais Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“ vykdo socialinės atskirties projektą „Pagalba integruojantis į darbo rinką II“. Projekto tikslai: Suteikti pagalbą socialinės rizikos žmonėms ir pabėgėliams iš karo zonos Ukrainoje integruojantis į darbo rinką (asmens poreikių nustatymas, bendrųjų gebėjimų mokymai, darbo vietų įkūrimas, mentoriaus ir atvejo vadybininko konsultacijos).Projekte dalyvaus 20 asmenų. 2022. 06-11 mėn. vyks mentoriaus ir įdarbinimo specialisto konsultacijos po 2 val/asm mėnesyje. 2022.07-09 mėnesiais vyks bendrųjų gebėjimų mokymai: kultūros vadyba, asmens poreikių nustatymas ir transakcinė analizė, pirmos pagalbos. Mokymų trukmė 24 val., bus išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai. Projekto metu bus sukurtos 4 darbo vietos 6 mėnesiams. Telefonas pasiteiravimui:865916365

Padėsi kitam-padėsi sau

Kontaktai

Darbo valandos:

Pirmadienis: 10:00 – 15:00
Antradienis: 10:00 – 16:00
Trečiadienį – ketvirtadienį: 11:00–15:00
Penktadienis: 10:00 – 15:00

Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė” yra Nacionalinės  skurdo mažinimo  asociacijos narys.

Svetainė sukurta LR Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos NVO institucinių gebėjimų stiprinimo programos lėšomis.